Duhanski trg 1,
Čitluk

Humac-Ljubuški

 

Humačka ploča (11. ili 12. stoljeće) spada među najstarije spomenike pismenosti u Bosni i Hercegovini, a pisana je na hrvatskom jeziku. Bila je do 1958. uzidana u pročelje Franjevačkog samostana na Humcu pored Ljubuškog u Hercegovini, a čuva se u muzeju humskog franjevačkog samostana. Natpis na ploči je uklesan spiralno u tri reda u obliku čeverokuta, kako bi se mogao čitati prilikom obilaska oko oltara.